ไคโตซานแผ่น จากเปลือกกุ้ง

ไคโตซานแผ่นเกรดอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเสริม เครื่องสำอาง สารละลายสำหรับสัตว์ และพืช บรรจุถุงละ 10 ก.ก. กิโลกรัมละ ละ 1650 บาท

หมวดหมู่: