ไคโตซานแผ่น จากเปลือกกุ้ง

บรรจุถุงละ 10 ก.ก. กิโลกรัมละ ละ 1300 บาท

หมวดหมู่: