ไคโตซานผงละเอียด 200 เมช เกรด ทำอาหาร

ไคโตซานผงละเอียด 200 เมช เกรด ทำอาหาร

ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารเสริม เครื่องสำอาง เครื่องดื่ม และอื่นๆ
บรรจุ 1 ก.ก./ถุง ราคาถุงละ 2,250 บาท รวมค่าส่งในประเทศ

หมวดหมู่: