ไคตินจากเปลือกกุ้ง

ไคติน เกรดอาหาร ราคา 1000 บาท ต่อ ก.ก. บรรจุถุงละ 10 ก.ก.

หมวดหมู่: