เอส.เอ.พี.ไคโตซานสำหรับสัตว์

ไคโตซานเป็นสารชีวภาพ ปราศจากสารเคมีและสารพิษ ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้สัตว์แข็งแรง ป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส อัตราการรอดสูง มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ อัตราการแลกเนื้อสูงที่ตัวเลข FCR ต่ำ ช่วยลดต้นทุน

กุ้ง : ใช้เมื่อลูกกุ้งอายุได้ 1 เดือนแล้ว อัตรา 20-40 ซี.ซี. ผสมน้ำ 100 ซี.ซี. คลุกเคล้า เคลือบอาหาร 1 ก.ก. ทิ้งไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปให้กิน

เป็ด ไก่ นก : ใช้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยง อัตรา 30-40 ซี.ซี. ผสมน้ำ 100 ซี.ซี. คลุกเคล้าเคลือบ อาหาร 1 ก.ก. ก่อนนำไปให้กิน หรือผสมน้ำให้กินในอัตรา 40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ควบคู่กันทั้งผสมอาหารและผสมน้ำให้กิน ทำให้สัตว์แข็งแรง อัตราการรอดสูง โตเร็ว ได้น้ำหนัก

สุกร วัว : ใช้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยง อัตรา 40 ซี.ซี. ผสมน้ำ 100 ซี.ซี. คลุกเคล้าเคลือบอาหาร 1 ก.ก. ก่อนนำไปให้กิน หรือผสมน้ำให้กินในอัตรา 40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือใช้ควบคู่กันทั้งผสมอาหารและผสมน้ำให้กิน

หมายเหตุ
เก็บไว้ในที่ร่ม เขย่าแกลลอนก่อนใช้ สามารถใช้ร่วมกับยาได้ทุกชนิด

1 กล่องมี 12 ขวด ขวดละ 1 ลิตร ราคา 260 บาท/ขวด ถ้าซื้อ 12 ขวด 3000 บาท , 24 ขวด ราคา 5500 บาท, 48 ขวด 10000 บาท

หมวดหมู่: