เอส.เอ.พี.ไคโตซานสำหรับพืช

เอส.เอ.พี.ไคโตซานเป็นสารจับใบชีวภาพ ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีและสารพิษ ทำให้ไม่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ไม่มีสารเคมี และสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับพืชผัก

ข้าว พืชสวนครัว ไม้ดอก พืชไร่ ผลไม้ ทุกชนิด มีคุณสมบัติดังนี้.
1. ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช กระตุ้นการเจริญเติบโตของตาดอก ตาใบ เร่งรากทำให้หาอาหารเก่งขึ้น เร่งการงอกออกดอก เป็นต้น
2. ปรับสภาพสมดุลและระบบนิเวศน์ของดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน และช่วยทำให้ดินร่วนซุย
3. กระตุ้นให้พืชสร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงทุกชนิด ต่อต้านการกัดกินของแมลงต่างๆ เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่ง
4. ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย ทำให้พืชแข็งแรงและเจริญงอกงาม เพิ่มผลผลิต
5. ลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ลดการใช้ยาปราบศัตรูพืช ลดต้นทุน สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี และยาฆ่าแมลงทุกชนิด สามารถฉีดพ่นได้ทุกส่วนของพืช และทุกช่วงเวลา
5. แก้ไขปัญหาโรครากเน่า โคนเน่า โรคราน้ำค้าง ราสนิม เป็นต้น
6. เก็บได้นาน ไม่เสื่อมสภาพ เพราะไม่ใช่จุลินทรีย์ แต่เป็นโพลิเมอร์

อัตราและวิธีใช้
-แช่เมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก : อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 1 ลิตร ทิ้งไว้ 12-24 ชั่วโมง
-ไม้ดอกไม้ประดับ : อัตรา 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นและบนดินทุก 7-10 วัน
-พืชผัก : อัตรา 20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นและบนดิน ทุก 7-10 วัน
-ไม้ผล : ยางพารา ปาล์ม อัตรา 40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้นและบนดินทุก 15-20 วัน สำหรับไม้ผล หยุดใช้ช่วงออกดอก สำหรับรอยกรีดยาง ใช้ไคโตซานทาบริเวณรอยกรีด เพื่อป้องกันเชื้อรา และช่วยให้แผลที่รอยกรีดหายเป็นปกติเร็วขึ้น
นาข้าว : อัตรา 40 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วต้น ทุก 15-20 วัน

ผลไม้สามารถใช้ไคโตซานฉีดเคลือบแล้วทำให้แห้ง จะทำให้ผลไม้มีอายุนานขึ้น เก็บไว้ได้นาน 

หมายเหตุ
เก็บไว้ในที่ร่ม เขย่าแกลลอนก่อนใช้ สามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกชนิด

1กล่องมี 12 ขวด ขวดละ 1 ลิตร ราคา 260 บาท/ขวด ถ้าซื้อ 12 ขวด 3000 บาท , 24 ขวด ราคา 5500 บาท, 48 ขวด 10000 บาท

หมวดหมู่: