เปลือกกุ้งบด สำหรับอาหารสัตว์

protein min 30% moisture max 12%

กิโลกรัมละ 28 บาท

หมวดหมู่: