เกี่ยวกับเรา

ประวัติห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์

สินอุดมเกษตรภัณฑ์เป็นธุรกิจของครอบครัว ก่อตั้งโดยนายไชยกร สินอุดม และครอบครัวสินอุดม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2542 ที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเวลากว่า 15 ปี แล้วที่สินอุดมดำเนินการผลิตสินค้าประเภทสารไคติน ไคโตซาน จากเปลือกกุ้ง เปลือกปู สำหรับใช้ในวงการอุตสาหกรรมยา เกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ และยังผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งอยู่คู่กับเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนาน และยังได้รับการตอบรับจากเกษตรกรอย่างดีเยี่ยม

โดยเรามุ่งหวังจะผลิตสินค้าที่ทำมาจากธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรและจะเป็นประโยชน์กับธรรมชาติ โดยไม่มีสารเคมีเจือปน

และเราเน้นเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นหลักเพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้บริโภค เราผลิตเพื่อส่งขายในประเทศและต่างประเทศ และยังผลิตเปลือกกุ้ง เปลือกปู เกล็ดปลา เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ กระดองปลาหมึกสำหรับเป็นอาหารนก อีกทั้งอาหารทะเลจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดีของประเทศไทย ปัจจุบันโรงงานของเราได้รับการยอบรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ทำการส่งออกไปในหลายๆประเทศ อาทิ อเมริกา แคนนาดา เช็ก อินเดีย จีน และประเทศอื่นๆอีกมากมาย